Privacy Statement

Mu-Coaching vindt uw privacy belangrijk, respecteert en hecht veel waarde aan de privacy van bezoekers van www.Mu-Coaching.nl . Mu-Coaching draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft. Om deze reden leggen wij in deze privacyverklaring uit welke gegevens wij verzamelen, op welke wijze wij dit doen, waarom wij deze gegevens verzamelen en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming persoonsgegevens stelt. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en de uitvoer van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Persoonlijke Informatie

Wij verzamelen persoonsgegevens van (oud)-medewerkers, sollicitanten, (Prospectieve) toeleveranciers, opdrachtgevers en bezoekers van onze eigen website www.mu-coaching.nl. We vragen je uitsluitend om noodzakelijke persoonlijke gegevens, met als enige doel om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Onder noodzakelijke persoonlijke gegevens worden verstaan: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mail adres.

We gebruiken je contactgegevens om direct met je te communiceren over onze diensten of naar aanleiding van vragen en/of opmerkingen die jij of andere gebruikers hebben doorgegeven. We kunnen je contactgegevens daarnaast gebruiken om je informatie toe te sturen over services welke voor jou van toepassing zijn (zoals communicatie uitingen in overeenstemming met je eigen doorgegeven voorkeuren). Wij bewaren (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor betreffende (persoons)gegevens worden verzameld. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening worden deze binnen 3 maanden permanent verwijderd. Bewaartermijnen en verwerking van deze gegevens vallen binnen het kader van de wet- of regelgeving.

Beveiliging

Mu-Coaching zal zich in het kader van beveiliging te allen tijde inspannen en na beste vermogen passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen o.a. toegangsbeveiligingen m.b.t. systemen, data, controle van gegevensopenbaring en borging van beschikbaarheid van data (Back-up). Hiernaast registreert Mu-Coaching alle opvragingen van persoonsgegevens. Mu-Coaching spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau welke, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Opdrachtnemer staat er voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

Formulieren en Nieuwsbrief

Onze website is o.a. voorzien van een contactformulier. Met de formulieren op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. In deze formulieren vragen we u om persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om indien nodig contact met je te leggen en onderhouden. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reacties en/of verleende diensten. Deze gegevens worden beperkte tijd door ons bewaard. Bewaartermijnen en verwerking van deze gegevens vallen binnen het kader van de wet- of regelgeving.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws en ontwikkelingen op het gebied van online marketing, Mu-Coaching, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mail adres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf direct kunt afmelden. Deze gegevens worden na afmelding binnen het termijn van drie (3) maanden permanent verwijderd. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt m.u.v. Mailchimp. We verzenden de nieuwsbrief vanuit het e-mailprogramma “Mailchimp”. E-mail adressen worden om deze reden op servers van Mailchimp opgeslagen. Je gegevens zullen niet worden gedeeld met andere partijen, niet door ons en ook niet door Mailchimp. Klik op deze link voor de privacyverklaring van Mailchimp .

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers van onze website de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google plaatst hiervoor een cookie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere door Google aangeboden diensten.

Cookie Notice

De Website www.mu-coaching.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op het device van de bezoeker worden geplaatst bij het bezoek aan een website die deze bestandjes verstuurd, in dit geval www.mu-coaching.nl .In deze Cookie Notice leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies te onderscheiden zijn, waartoe deze cookies worden gebruikt en hoe Mu-Coaching omgaat met deze cookies.

Wat zijn Cookies?

Wat is een cookie eigenlijk? Een bestandje dat we cookie noemen, stelt eigenlijk niet veel voor. Een cookie is slechts een klein tekstbestandje waarin informatie opgeslagen wordt. Deze informatie wordt bij een later bezoek aan de website herkend. Soms kunnen zelfs andere websites deze cookies lezen en daar actie op ondernemen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie die een relatie heeft met de website die in de cookies opgeslagen staat.

“Functionele” cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website. Bepaalde cookies zijn bedoeld om gebruikersgegevens op te slaan en hiermee statische gegevens te produceren, ook zijn er cookies welke zijn bedoeld om actie te ondernemen naar aanleiding van uw browsergedrag.

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25-05-2018 is alleen een cookiemelding onvoldoende om bezoekers te informeren over welke cookies gebruikt worden. Bezoekers moeten actief participeren in het kiezen voor het gebruik van cookies. Dit geldt niet voor de zogenoemde “Functionele cookies” en andere cookies welke geen persoonsgegevens verzamelen, deze worden zonder toestemming van de gebruiker automatisch geplaatst.

Soorten Cookies

Cookies zijn op te delen in drie soorten:

  • Functionele cookies

  • Analytische cookies

  • Tracking cookies

Mu-Coaching maakt gebruik van de drie hierboven genoemde cookies. Voor een aantal van deze cookies dient u toestemming te geven. Wanneer deze toestemming niet verschaft wordt, wordt de cookie ook niet geplaatst.

Bij uw eerste bezoek aan www.mu-coaching.nl vragen we om uw cookie voorkeuren. Dit is ook het moment waarop aangegeven kan worden of u tracking cookies toe wilt staan. Na het aangeven van de cookie voorkeuren kunt u altijd de cookie voorkeuren aanpassen door hier te klikken.

Functionele cookies

Voor de functionele cookies hoeft u geen toestemming te geven, deze cookies zijn essentieel in het gebruik van de website en verzamelen geen persoonsgegevens.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de effectiviteit van onze website te bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de onze website krijgen en welke pagina’s zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te analyseren en verbeteren. www.mu-coaching.nl verzamelt analytische gegevens. Dit doen wij anoniem doormiddel van Google Analytics. Doordat de gegevens volledig anoniem zijn, vragen we u niet om toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees voor meer informatie onze Privacy Statement en/of Algemene Voorwaarden.

Tracking cookies

Naast functionele en analytische cookies maakt www.mu-coaching.nl gebruik van tracking cookies. Tracking cookies worden ingezet om surfgedrag te tracken. Deze cookies schetsen een profiel van de internetgebruiker / prospectieve toeleverancier. www.mu-coaching.nl maakt gebruik van tracking cookies, doormiddel van Google Adwords Remarketing Campaigns. Door het bezoeken van onze website wordt er een cookie opgeslagen op het device waarmee u dit doet, aan de hand hiervan kunnen wij de bezoeker benaderen tijdens het bezoeken van andere websites. We kunnen u dan bijvoorbeeld een Advertentie en/of banner laten zien met reclame voor Mu-Coaching. Wilt u dat niet? Dan verschaft u ons geen toestemming voor het gebruik van tracking cookies.

Actieve Cookies

Type

Cookie

Type cookie

Toelichting

Functionele wordpress cookies

Functioneel

Er zijn diverse functionele wordpress cookies actief die het gebruik van wordpress vergemakkelijken. Zo hanteert wordpress bijv. cookies die helpen bij het inloggen.

_ga

Analytisch

Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.

_gat

Analytisch

Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.

_gid

Analytisch

Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.

DSID

Tracking

Dit is een cookie die we gebruiken om je een relevante advertenties te tonen aan na uw bezoek aan www.mu-coaching.nl.

IDE

Tracking

Dit is een cookie die we gebruiken om je een relevante advertenties te tonen aan na uw bezoek aan www.mu-coaching.nl.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te verschaffen voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit in kan stellen, de meeste browsers geven hier nadere uitleg over in de “Help-functie”. Wanneer je cookies blokkeert kan het zijn dat onze en elders bezochte websites niet tot minder goed functioneren.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

Inzage, Correctie en Recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan mag je te allen tijden contact met ons opnemen. Na schriftelijk verzoek heb je de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien, corrigeren, verwijderen en uitleg te krijgen over de hiervoor in acht genomen doeleinden. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met de informatie over onze producten en diensten. Dit kan gemeld worden bij :

Mu-Coaching | Vogelenzangseweg 102 | 2144 BC | Vogelenzang

Aanpassingen

Mu-Coaching behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De laatste wijziging vond plaats op 15-12-2018.

Het gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. De wijze waarop wij dit doen is vastgelegd in onze Privacy Policy

Klachten

Indien u een klacht wilt indienen over de manier waarop Mu-Coaching met uw privacy omgaat, neem dan in eerste instantie contact met ons op. Wij zullen uw klacht aanhoren en behandelen volgens onze klachtenprocedure. Meer informatie over in te dienen klachten kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden. Stel dat u vervolgens van mening bent dat wij er samen niet ‘uitkomen’ of wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste wijze van dienst zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet “ Autoriteit Persoonsgegevens”.